Föreningen

Oskarshamns Grafiska Museum

Föreningen, som bildades den 8 november 2004, är en ideell förening, som vill tillvarata och belysa de grafiska hantverksyrkenas kunskaper och arbetsmetoder, från slutet av 1800-talet och fram till 1980-talet. 

Vi vill också visa den lokalhistoriska betydelsen som tidningar, civiltryckerier, bokbinderier, kuvert- och dokumentpåsar, tillverkningen har haft arbetsgivare, opinionsbildare, folkbildare, och i föreningslivet i Oskarshamns kommun. Det vill vi göra genom att samla in, registrera och arkivera handlingar, protokoll, bilder, trycksaker och annat som hör till branschen. 

Styrelsen

Ordförande: Ingvar Larsson    

Kassör: Vakant

Sekreterare: Jean Norrby

Ledamot: Boris Olsson

Ledamot: Susanne Henriksson

Efterlyser: Föreningen har svårighet att rekrytera en ny kassör,

Gun Sternersson avled hastigt i december 2019 varför att på denna korta tid till årsmötet 

få fram en ny kassör. Vår önskan är att vi får hjälp med att välja en lämplig person till denna post.

Som ordförande, utgår mandatperioden på 2 år, jag har en önskan att bli ersatt vid årsmötet men sitter kvar till nästkommande mandatperiod 2021.