Föreningen

Oskarshamns Grafiska Museum

Föreningen, som bildades den 8 november 2004, är en ideell förening, som vill tillvarata och belysa de grafiska hantverksyrkenas kunskaper och arbetsmetoder, från slutet av 1800-talet och fram till 1980-talet. 

Vi vill också visa den lokalhistoriska betydelsen som tidningar, civiltryckerier, bokbinderier, kuvert- och påstillverkningen har haft som arbetsgivare, opinionsbildare, folkbildare, och i föreningslivet i Oskarshamns kommun. Det vill vi göra genom att samla in, registrera och arkivera handlingar, protokoll, bilder, trycksaker och annat som hör till branschen. 

Styrelsen

Ordförande: Ingvar Larsson    

Kassör: Gun Sternersson

Sekreterare: Jean Norrby

Ledamot: Boris Olsson

Ledamot: Susanne Henriksson